โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ทุ่งช้าง
2 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา ท่าวังผา
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ป่าคา ท่าวังผา 054-718872
4 โรงเรียนวัดนาราบวิทยา นาน้อย นาน้อย 054789346
5 โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ บ้านหลวง
7 โรงเรียนวัดปรางค์ ปัว ปัว 054-791406 Admin 081-0243945
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต วรนคร ปัว 054-688191
9 โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา สันติสุข
10 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา เชียงกลาง
11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เมืองน่าน
12 โรงเรียนวัดบุญยืน เวียงสา
13 โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม นาเหลือง เวียงสา 054-763266