โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
ฝ่ายบริหาร

พระปลัดธนวัฒน์ ชยเชฐโฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระธนวัฒน์ ชยเชฏโฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน