โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อุปสมบท -บรรพชา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 66