โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดธนวัฒน์ ชยเชฐโฐ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :