โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
ภาพกิจกรรม

ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณวารุณี มูลคำ เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 0 รูป / ดู 499 ครั้ง )