โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
231 ม.2  ตำบลวรนคร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-688191
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ (ศาลา)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : บุกเบิก
ที่อยู่ : ึบ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เบอร์มือถือ : 0979320824
อีเมล์ : sarswut_am@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรกิตติศักดิ์ อุ่มมี (มิน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : บุกเบิก
ที่อยู่ : บ้านฝาย
เบอร์มือถือ : 054688191
อีเมล์ : min@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม